9 ოქტომბერი, 2018

პარტნიორი კოლეჯების მონახულება

პროექტის განმახორციელებელი გუნდი აგრძელებს პარტნიორი კოლეჯების მონახულებას საინფორმაციო ტექნოლოგიების პედაგოგთა გაცნობისა და ვიდეო-საკონფერენციო ოთახების შეფასების მიზნით.