ერთიანი სასწავლო პორტალი

IT პროფესიული საგანმანათლებლო ქსელის ერთიან სასწავლო პორტალში თავმოყრილია შემდეგი კურსები:

 • IT Essentials – ქართულად
 • CCNA R&S – ქართულად
 • შესავალი საგანთა ინტერნეტში (IoT)
 • მეწარმეობის საფუძვლების პროგრამა
 • ინფორმაციული წიგნიერება
 • ლინუქსის საფუძვლები
 • შესავალი კიბერ უსაფრთხოებაში

IT ტერმინოლოგიათა ლექსიკონი

IT ტერმინოლოგიათა ლექსიკონი დაგეხმარებათ მიიღოთ დეტალური ინფორმაცია სხვადასხვა IT ტერმინის შესახებ. ლექსიკონი აერთიანებს ინფორმაციის ტექნოლოგიების თითქმის ყველა სფეროს,ასევე ტერმინოლოგიათა ლექსიკონში წარმოდგენილია შესაბამისი ილუსტრაციები და დეტალური აღწერები.

შშმ-პირებზე მორგებული პლატფორმა

IT პროფესიული საგანმანათლებლო ქსელი შშმ-პირებს სთავაზობს სპეციალიზირებულ გარემოს, რომელიც დაგეხმარებათ:

 • კონტრასტის მორგებაში
 • ბმულების ხაზგასმაში
 • ფონტის მორგებაში
 • ტექსტის ზომის მორგებაში

სოციალური ქსელები, ფორუმი

IT პროფესიული საგანმანათლებლო ქსელის გადაწყვეტილებით სტანდარტული ფორუმის სანაცვლოდ, შეიქმნა სპეციალური ჯგუფები სოციალურ ქსელ Facebook-ში.

მოცემული ჯგუფები ორიენტირებულია,როგორც სტუდენტებზე, ასევე ინსტრუქტორებზე. ჯგუფში მუდმივად ხდება სხვადასხვა პრობლემების განხილვა, საინტერესო შეტყობინებების მიწოდება,ინდუსტრიული სიახლეების გაცნობა და სხვა მსგავსი ტიპის აქტივობები.