9 ოქტომბერი, 2018

მონიტორინგის მეორე ეტაპი

მიმდინარე პროექტის ფარგლებში 17 ივლისს, კოლეჯ „თეთნულდში“ (ქ. მესტია) შედგება შეხვედრა ათასწლეულის გამოწვევის კორპორაციის, ათასწლეულის გამოწვევის ფონდი – საქართველოსა და „პროფესიული განათლება ეკონომიკის განვითარებისათვის“ გუნდის წევრებსა და პროექტის „ინფორმაციული ტექნოლოგიების სწავლების ერთიანი  მოდელის დანერგვა საქართველოს რეგიონებში და მათ ბაზაზე საერთაშორისო სერტიფიცირებული პროგრამების დაფუძნება“ განმახორციელებელ პერსონალს შორის

ვიზიტი მიზნად ისახავს პროექტის მიმდინარეობის და განხორციელებული საქმიანობების მონიტორინგს.