9 ოქტომბერი, 2018

IT დამსაქმებელთა საბჭოს მე-2 შეხვედრა

4 მაისს გაიმართა IT დამსაქმებელთა საბჭოს მე-2 შეხვედრა, რომელშიც მონაწილეობა მიიღო პროექტის საერთაშორისო პარტნიორის Cisco Networking Academy-ის კორპორაციული სოციალური პასუხისმგებლობის ტერიტორიულმა მენეჯერმა კარსტენ ჯონსონმა. შეხვედრის ძირითად თემა იყო ცისკოს სასწავლო პროგრამების თავსებადობა ევროპულ საკვალიფიკაციო ჩარჩოსა და ე.წ. ელკომპეტენციების ჩარჩოსთან. შეხვედრის დასასრულს კიდევ ერთხელ იქნა განხილული საბჭოს ფუნქციები და ამოცანები.