9 ოქტომბერი, 2018

ვიდეო საკონფერენციო სისტემის მონტაჟი

პროექტის ერთ-ერთ საქმიანობა ითვალისწინებს ვიდეო საკონფერენციო სისტემის მონტაჟს ყველა სამიზნე პარტნიორ კოლეჯებში, რაც კოლეჯის ადმინისტრაციას და პედაგოგებს საშუალებას მისცემს ხარისხიანი ვებ-კავშირი დაამყარონ კოლეგებთან, პროექტისა თუ განათლების და მეცნიერების სამინისტროს წარმომადგენლებთან. ამჟამად, სისტემა წარმატებით ფუნქციონირებს ცხრავე კოლეჯში.