შესავალი საგანთა ინტერნეტში

კურსის აღწერა

სასწავლო კურსი „შესავალი საგანთა ინტერნეტში“ წარმოადგენს ციფრული ტრანსფორმაციის ძირითადი ცნებების და გამოწვევების ზოგად მიმოხილვას. კურსი იკვლევს ინტერნეტის ევოლუციას და როგორ ცვლის ადამიანების, პროცესების, მონაცემებისა და ნივთების ურთიერთდამოკიდებულება ყოველ ინდუსტრიას. შენიშვნა: ამ კურსმა შეცვალა არსებული კურსი „შესავალი ყოვლისმომცველ ინტერნეტში“.

შეისწავლეთ ციფრული ტრანსფორმაცია როგორ აქცევს ინფორმაციას მოქმედებად, რაც უპრეცედენტო ეკონომიკურ შესაძლებლობას ქმნის.
გაიგეთ, შესავალი კურსი როგორ აერთიანებს ოპერატიულ ტექნოლოგიებს და ინფორმციის ტექნოლოგიების სისტემებს.
აღმოაჩინეთ, თუ როგორ ხდება ბიზნეს პროცესები შეფასებისა და პრობლემების გადაჭრის გარდაქმნა ციფრულ სამყაროში.
ისწავლეთ IOT- ის გადაწყვეტილებების განხორციელებისას, როგორ უნდა იქნას გათვალისწინებული უსაფრთხოების საკითხები.
გაიარეთ პრაქტიკული სასწავლო კურსი Cisco-ს პაკეტ ტრეისერის(Packet Tracer) გამოყენებით, რომელიც წარმოადგენს ქსელის კონფიგურაციის სიმულაციურ ინსტრუმენტს. დაკავშირდით Cisco- ს ქსელური აკადემიის ფართო საზოგადოებას.

სასწავლო პროგრამა

მოდული 0 – კურსის მიმოხილვა
მოდული 1 – რა არის მოწყობილობათა ინტერნეტი (IoT)?
მოდული 2 – IoE-ს ელემენტები
მოდული 3 – დაუკავშირებლის დაკავშირება
მოდული 4 – IoE-ზე გადასვლა
მოდული 5 – ამ ყველაფრის გაერთიანება