მეწარმეობის საფუძვლების პროგრამა

კურსის აღწერა

მეწარმეობის კურსში გამოყენებულია ინტერაქტიული მეთოდები და ე.წ. ქეისების შესწავლა, რათა კარგად დავინახოთ, როგორ გამოიყენება ქსელური ტექნოლოგიის უნარები საკუთარი ბიზნესის დაწყებისას ან წინ წავიწიოთ კარიერაში.

  • აიმაღლეთ დავდაჯერებულობა და მოტივაცია.
  • ისწავლეთ როგორ დაადგინოთ მომხმარებელთა საჭიროებები და მათთვის მიმზიდველი დიზაინი.
  • გაიუმჯობესეთ ლიდერობის უნარ-ჩვევები და აიმაღლეთ ფინანსური წიგნიერება.
  • ისწავლეთ როგორ დაიწყოთ თქვენი მცირე ბიზნესი.
  • შეუერთდით ცისკოს გლობალურ ქსელური საზოგადოებას.

სასწავლო პროგრამა

ვიდეო რესურსი
მოდული 1 – მოტივაცია და იდეები
მოდული 2 – ჩვენ ერთი გუნდი ვართ
მოდული 3 – მინი კომპანიის ჩამოყალიბება
მოდული 4 – კომპანიის დაფუძნება
მოდული 5 – ბიზნეს გეგმა
მოდული 6 – შესყიდვები, წარმოება და გაყიდვები
მოდული 7 – კომპანიის ლიკვიდაცია