დაგვიკავშირდით

პროექტი „ინფორმაციული ტექნოლოგიების სწავლების ერთიანი  მოდელის დანერგვა საქართველოს რეგიონებში და მათ ბაზაზე საერთაშორისო სერტიფიცირებული პროგრამების დაფუძნება“ მიზნად ისახავს საქართველოს ცხრა რეგიონულ პროფესიულ კოლეჯში სისკოს საერთაშორისო აკადემიების დაფუძნებას და მათ ინტეგრაციას პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებთან.

საქართველო, თბილისი, კოსტავას 77
info@tvet.ge
+(995) 322 36 35 80