8 ოქტომბერი, 2018

    სტუდენტური ოლიმპიადა

    5 ივნისს IT პროფესიული საგანამანათლებლო ქსელის წევრ თორმეტივე კოლეჯში ჩატარდა სტუდენტური ოლიმპიადა, რომელიც წარმატებით გააშუქა ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ტელევიზიამ.